اولین دندون های آسیا

رویش مرواریدهای سفید و درشت آسیا, در دهان کوچک دخترک من, دلیلی بر اینهمه بد

غذایی و کلافگی چند روز سفر بود! سفری که جدا از قسمت بد دندونیش, بینهایت به

یکی یدونه خوش  گذشت..

بهانه جویی, ناله های گاه و بیگاه و بیدار شدن های شبانهناراحت, همه حکایت از رویش

دندون جدید بود.. اما این بار دو دندن! دندون های جونده ای که با اومدنشون میل به غذا

خوردن, تنوع غذایی و برگشت به روزهای خوب رو به همراه داشتلبخند!

و اما تاریخ جوونه زدن اولین آسیاهای سفید و خوشکل دخترک یک سال و 5 ماهه ی من

اواخر اردیبهشت..تشویقماچتشویق.

/ 6 نظر / 44 بازدید
ساناز

الهی بگردم [ماچ] پس بگو واسه چی جیغ جیغ میکردی[چشمک]

فروغ

مبارک باشه رهای گلم مرواردیهای تازت ان شاا.. که همشون بسلامتی بیرون بیاند و کمتر اذیت بشی[قلب]

مريم...دختر خاله! :)

اى جونم قربون خودش و اون مرواريداى کوچولوى نازش برم... [قلب] خاله جون عکس بذار از رهاى خوشگلمون دلم واسش ى ذره شده... [ناراحت] دوست دارم نازگليه فسقلى... [ماچ]

مريم...دختر خاله! :)

چطور...؟!! نميشه؟! [متفکر]

ساناز

الهی بگردممممممممممممم پردندون [ماچ] بووووووس بووووووس بووووووس بوووووووس[ماچ]